Trykkbølge ESWT

Trykkbølgebehandling: det enkleste er pistol

  • En effektiv og godt dokumentert behandling
  • Erstatter kirurgi eller bruk av kortison og andre medikamenter
  • Ingen bivirkninger
  • 3 – 6 behandlinger er nok
  • Oppsiktsvekkende gode resultater
  • Kortere behandlingstid og færre sykemeldinger
  • En effektiv behandling av musearm, tennisalbue, akillessmerter, kalkskulder eller jumpers knee uten operasjon, kortison eller medisinbruk.

Hva er trykkbølgebehandling?

Trykkbølgebehandling er samme teknologi som benyttes til å knuse blant annet nyrestein. Apparatet sender en rekke små, høyfrekvente slag mot huden som brer seg inn i vevet. Dette setter igang en rekke fysiologiske reaksjoner i vevet som stimulerer kroppens egne reperasjonsprosesser. Ved trening stimuleres muskler, knokler og sener av treningsdosen. Kroppen ønsker hele tiden å tilpasse seg ytre stimuli og miljø for å stå best rustet neste gang den utsettes for tilsvarende belastning. Etter at treningen har overbelastet vevet, setter kroppen igang flere reaksjoner for å bygge vevet sterkere. Dette har vi lært å utnytte i all trening, i kondisjonsidrett og styrkeidrett. Forskning viser at kroppen reagerer liknende på trykkbølger påført via en maskin. Den massive stimuleringen setter igang liknende reperasjonsprosesser slik at kroppen kan bygge vevet sterkere for å tåle denne typen belastning igjen.

Hva slags effekt har trykkbølgebehandling?

Trykkbølgene som sendes inn i vevet setter igang en rekke fysiologiske reaksjoner i kroppen, og lokalt i vevet. Disse sørger for en umiddelbar smertelindring. I tillegg stimuleres kroppens reperasjonsevne slik at reperasjonsprosessen som har stoppet opp ved kroniske lidelser, kommer igang igjen. Skadet vev brytes ned slik at kroppen kan danne nye funksjonelle senefibre som ertsatter de gamle skadede. Trykkbølgene har også den evnen at nervesystemet overstimuleres med impulser fra smerteområdet, slik at nervesystemet «glemmer» de gamle smertesignalene fra vevet. På denne måten programmeres nervesystemet på nytt slik at smertefibrene i skadestedet ikke fyrer smerte ved belastning.

Hvilke behandlingsalternativer finnes?

Trykkbølgebehandling er et alternativ for deg som har forsøkt annen behandling uten varig effekt. Behandlingen er mest effektiv på kroniske lidelser. Trykkbølgebehandling har etter hvert erstattet bruken av kortison ved kroniske senebetennelser og man bør forsøke trykkbølgebehandling før man eventuelt vurderer kirurgi. Etter behandlingsserien blir pasienten fulgt opp slik at pasienten får rett treningsopplegg med fokus på eksentriske treningsøvelser for at seneapparatet skal bli så sterkt som mulig. Da står du godt rustet til å takle både arbeids og treningsbelastninger. Det finnes ingen bi-virkninger ved behandling med trykkbølger. Kun lokalt ubehag under behandlingen, men de fleste tåler litt vondt de få minuttene behandlingen tar. Det tar normalt ca 5 min å behandle ett senefeste. Da overføres mellom 2000 og 3000 impulser fra pistolen og inn mot senen som er skadet.