Ergonomisk rådgivning

Kunnskap om god ergonomi og gode ergonomiske tiltak er viktig i bedriftens forebyggende arbeid, og kan bedre bedriftens fysiske arbeidsmiljø og øke nærvær og produktivitet.

Ergonomisk rådgivning og tilrettelegging av arbeidsplassen.

Vi har spesialister som gjennomfører arbeidsplassvurdering og tilpasning for ansatte med helseplager, arbeidsplassvurdering for individ og gruppe med ergonomiske utfordringer, kartlegging og planlegging av nye lokaler, bistå i tilrettelegging av nye arbeidsplasser samt være rådgiver ved valg av møbler og utstyr osv.

Foredrag og kurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.

Våre erfarene terapeuter som kan ergonomi og er spesialister på hvordan kroppen fungerer kan holde foredrag i hvordan arbeidsplassen kan forebygge sykefravær osv.

Kartlegging og tilrettelegging av kontor- og dataarbeidsplasser:

Formål:
Forebygge plager knyttet til stillesittende og statisk arbeid ved kontor og data-arbeidsplasser.

Målgruppe:
For bedrifter og privatpersoner som ønsker å forebygge muskel- og skjelettplager ved å kartlegge, risiko vurdere og tilrettelegge kontorarbeidsplassene.

Hvordan:    
En arbeidsplassvurdering på kontor gjennomføres av en som er spesialist i ergonomi og som bistår med:

  • Kartlegging
  • Veiledning
  • Innstilling av utstyr individuelt
  • Informasjon om plagene
  • Kunnskap og opplæring i god ergonomi
  • Risikovurdering
  • Råd og tips til forbedringer
  • Dokumentasjon

 

Oppfølging:

Leder vil i etterkant motta en rapport som forteller om eventuelle behov for tiltak for å kunne forebygge arbeidsrelaterte belastningslidelser.

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser/belastningslidelser er en av de største enkeltårsakene til sykefravær i arbeidslivet og medfører store økonomiske konsekvenser for bedriften. Lovverket stiller krav til arbeidsgiver om kartlegging og risikovurdering av faktorer som kan påvirke ansattes helse, samt tilrettelegging og opplæring i hensiktsmessig arbeidsteknikk. Oslo Kiropraktorklinikk kan i samarbeid med offentlig godkjent bedrifthelsetjeneste (BHT) bistå med kartlegging, opplæring og tilrettelegging i forhold til dette.

Kunnskap om god ergonomi og gode ergonomiske tiltak er viktig i bedriftens forebyggende arbeid, og kan bedre bedriftens fysiske arbeidsmiljø og øke nærvær og produktivitet.