Kjeve

En del av befolkningen er plaget med kjeveleddsdysfunksjon. Med flere mulige årsaker, har mange pasienter behov for behandling. Vi samarbeider med tannleger.

Nakken blir ofte glemt i et kjeveproblem. I dagens situasjon der mange arbeider innom data er det naturlig at vi sitter med fremoverskutt hode og skuldre dagen lang. Spenningene i kjeven øker samtidig.

Gjentar man denne statiske posisjonen mange nok ganger, er det ikke bare kjeven som blir overbelastet. Spesielt virvlene C1 og C2 får redusert bevegelighet. C1 og C2 er med på å styre kjeveleddet. Dysfunksjon i nakken kan derfor gi kjevesmerter. Rent anatomisk er det også fasciaforbindelse mellom nakken og kjeven. Triggerpunkter i tyggemuskulaturen og nakken er også viktig for symptombildet til en kjevepasient. Ikke bare for lokale kjevesmerter, øresmerter og tannsmerter, men også i forhold til hodepine og svimmelhet.

Typer av kjeveplager:

 • Kjevehodepine
 • Kjevelås (Closed lock/ Kjevesperre)
  • Låsning i kjeveledd – hindrer deg i å kunne gape for fult.
 • Diskusforskyvning med tilbakegang (Ledd skiveforskyvning med tilbakegang).
  • Gir ofte klikking i et eller begge kjeveleddene, behøver ikke være smertefullt.
 • Kjeveleddsartrose (Artrose i kjeveleddet / degenerative kjeveleddsforandringer)
  • Slitasje som gir dårlig funksjon.
 • Kjeveplager
  • Vondt i kjeven.
 • Myofascielle smertetilstander (Muskelspenninger i kjevemusklatur)
  • Muskelspenninger i tyggemusklaturen.

Ta kontakt med oss for vurdering, undersøkelse og behandling, vi samarbeider tett med tannleger og andre spesialister for at du skal få best mulig hjelp.