Svimmelhet / Krystallsyken

Svimmelhet er en av våre vanligste helseplager og et symptom på at kroppens balansesystem ikke fungerer som det skal. Dette kan det være mange årsaker til.

Balansesystemet består av flere sentre i hjernen som mottar og bearbeider sanseinformasjon fra syn, balanseorganene i det indre øret og bevegelsesapparatet. Svimmelhet oppstår når hjernen vår oppfatter informasjonen den får om kroppens posisjon fra de ulike sansene våre som motstridende.

Du kan ha symptomer som:

 • Ustabilitet.
 • Vaklende følelse.
 • Ør i hodet.
 • Svartner for øynene.

Årsaker til svimmelhet:

 • Nakke relatert svimmelhet (Cervicogen svimmelhet)
  • Svimmelheten kommer fra nakken
 • Krystallsyke (Benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV))
  • Krystallsyke skyldes en ufarlig tilstand i balanseorganet i innerøret som medfører akutt svimmelhet utløst av hodebevegelser eller stillingsforandringer.
  • Krystallsyke er ikke farlig, men kan oppleves svært ubehagelig. Lidelsen rammer i alle aldre, men hyppigere i alderen 50-70 år.
  • Krystallsykens best aksepterte årsaksforklaringen innebærer at partikler (otolitter) i innerøret beveger seg fra sin normale posisjon og ut i andre deler av balanseorganet (buegangene i labyrinten). Slik lages kunstige sanseinntrykk som normalt bare oppstår når hodet roterer.
  • Hjernen din lures til å tro at kroppen roterer, mens den i virkeligheten er i ro. Ubalanse i sanseinntrykk medfører følelsen av desorientering, rotasjon (vertigo) og ustøhet.
 • Menieres sykdom
  • Kan gi utslag i voldsom svimmelhet, øresus eller tinnitus og hørselstap
 • Vestibulær nevritt («virus på balansenerven»)
  • Virus relatert
 • Alders endringer eller nevrologisk ubalanse i det sentrale nervesystemet
  • Ubalanse i nervesystemet i forhold til balanseorganet.

Ta kontakt så undersøker kiropraktoren hvilken type svimmelhet du lider av ved ulike tester. De fleste av disse svimmelhetsplagene behandles effektivt av kiropraktoren.